Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

skycifer
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
skycifer
6122 3280
Reposted fromnyaako nyaako viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff
skycifer
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
skycifer
skycifer
Wtedy po raz pierwszy w życiu nawiedziła mnie myśl, że takie życie, jakie ja prowadziłem, życie w nieszczęśliwym szczęściu samotności z wyboru, życie wyobrażeniem miłości i bliskości, w niektórych momentach może być do dupy, bo kiedy potrzeba się do kogoś przytulić czy zwierzyć, to ma się wokół siebie tylko powietrze. 
— Mateusz Maślanka - "NA IMIĘ MAM JESTEM"
skycifer
Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się
na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. 
Tracimy czas.
— Jakub Żulczyk
skycifer
Pustki serca nie zapełni byle co.
— "Les Misérables", Victor Hugo
skycifer
Stąpamy we dwoje po niepewnym gruncie.
skycifer
Ja wszystko wytrzymam tylko... Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— "Skazany na bluesa" (2005)
skycifer
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł
skycifer
Niech świat znów usiądzie prosto i nie garbi się. 
— S. Mrożek, Tango
skycifer
7064 7985
Reposted frommisza misza viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff
skycifer
skycifer
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
skycifer
"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
skycifer

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

skycifer
skycifer
Między mną a tobą
Między mną a sobą
Szukam więzi
Wciąż nieustannie i bez przerwy
Lecz nerwy – przez nie czuję się jak pies na uwięzi
I zamiast być w czymś, jestem tylko pomiędzy
— Sulin - Między mną a Tobą
skycifer
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl